روز جهانی کوهستان ۲۰۲۲: زنان کوه‌ها را جا‌به‌جا می‌کنند!

زمان مطالعه: ۲ دقیقه موضوع روز جهانی کوهستان (IMD) امسال در ۱۱ دسامبر، زنان کوه ها را جابجا می کنند. زنان نقش کلیدی در حفاظت از محیط زیست کوهستان و توسعه اجتماعی و اقتصادی دارند. آنها اغلب مدیران اصلی ادامه مطلب