یخ نوردی

یخ نوردی چیست ؟

زمان مطالعه: ۸ دقیقه یخ نوردی یکی از ورزش های مستقیم کوه نوردی است. اساس این رشته درگیری با آبشارها و یخچال های طبیعی یا مصنوعی و گذر از آنهاست که خود دارای شاخه ای گسترده و فنونی مستقل ادامه مطلب

سرمازدگی در کوهستان + راه درمان سرمازدگی در کوهنوردی

زمان مطالعه: ۵ دقیقه سرما زدگی در کوهستان به دو صورت به بدن آسیب میرساند. افت دمای بدن (هایپوترمی) و سرمازدگی (Frosbite) از خطراتی هستند که در ورزش های زمستانی و کوهنوردی وجود دارد. این دو خطر روی یکدیگر ادامه مطلب