روستای کلاک بالا

راهنمای صعود به قله آزاد کوه

زمان مطالعه: ۲ دقیقه آزاد کوه نام یکی از بلندترین قله‌های مرکزی البرز در استان مازندران است. اسم آزادکوه توسط محلیان ساکن اطراف برای این کوه گذاشته شده‌است و شاید دلیل این نام‌گذاری این باشد که این کوه به صورت مخروطی بوده و با ادامه مطلب