صخره نوردی

اصطلاحات صخره نوردی که باید آن ها را بدانید

زمان مطالعه: ۴ دقیقه صخره نوردی، ورزشی ماجراجویانه برای اشخاص پرهیجان است. ورزشی بسیار پر تنش که دانستن اصطلاحات و تعاریف مربوط به آن، باعث درک بهتر شما از فعالیت های ورزشی شما می شود. این مقاله، فقط بعضی ادامه مطلب

۵ تمرین سنگ نوردی برای انجام در خانه (بدون نیاز به باشگاه)

زمان مطالعه: ۳ دقیقه برای بسیاری از سنگ نوردان باشگاه سنگ نوردی در دسترس نیست و یا امکان پرداخت هزینه تمرین سنگ نوردی در آن را ندارند. مقاله امروز برای سنگ نوردانی است که به هر دلیل امکان استفاده ادامه مطلب