روانشناسی در کوهنوردی

روانشناسی در کوهنوردی

زمان مطالعه: ۸ دقیقه کوهنوردی در واقع ورزشی ذهنی می باشد و هدف این مقاله نشان دادن برخی مهارت های روانی (روانشناسی در کوهنوردی) است که به یاری آنها قادر خواهید بود ایمن تر و با لذت بیشتر کوهنوردی ادامه مطلب